Calderita alemana

Calderita alemana

2570 – Calderita alemana

caldera